Escape from everyday life !

Nice 2006

Et nett av løgner, frustrasjoner og planverk

Et nett av løgner, frustrasjoner og planverk

På dagen reiste jeg, mamma og pappa til Oslo for å besøke Ingvild og Lars. Mamma var overbevist om at turen ene og alene skulle være i Oslo, om mulig en liten harrytur til Sverige. Vi skulle sove hos Gunnar og Irene, og tante hadde […]