This is the travel blog of Marielle and Vidar, and it acts as our diary when we are on new adventures. We write in Norwegian, but there is a translator available to the left.

Vi har allerede gjennomført de aller fleste reisene, men vi planlegger hele tiden nye. Forhåpentligvis er vi i en storbyjungel eller på en øde sti ett eller annet sted i verden akkurat nå!

«The worst thing about being a tourist is having other tourists recognize you as a tourist». -Russell Baker

Escape from everyday life !